Vaststellen afkoopsom

De afkoopsom is het bedrag inééns waarmee een toekomstige verplichting of een reeks toekomstige betalingen vergoed wordt.

In de loop der jaren heeft De Schadeaccountant een unieke expertise opgebouwd op gebied van de afkoop van langdurige verplichtingen.

Voorbeeldsituaties afkoop:

  • overgang van langdurige beheer- en onderhoudsverplichtingen binnen de overheidsorganisatie
  • gekapitaliseerde inkomensschade bij onteigening, nadeelcompensatie of planschade
  • wat is de afkoopwaarde van een eeuwigdurend visrecht?
  • berekening van totaalschade door permanent verlies aan inkomen (verlies van exploitatiemogelijkheden; verkleining van het perceel).

De volgende bijzonderheden doen zich in een afkoopsituatie voor:

  • wijze van verwerking van de (soms zeer lange) lange loopduur
  • keuze van rente- of verdisconteringsvoet
  • op welke manier kan rekening gehouden worden met inflatie en rendementsverlies.

 

gedegen onderbouwing van uw afkoopsom
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: