Vaststellen afkoopsom

De afkoopsom is het bedrag inééns waarmee een toekomstige verplichting of een reeks toekomstige verplichtingen wordt vergoed.

De Schadeaccountant bezit een unieke expertise op gebied van de afkoop van langdurige verplichtingen.

Voorbeeldsituaties afkoop:

  • overdracht van langdurige beheer- en onderhoudsverplichtingen binnen een overheidsorganisatie
  • gekapitaliseerde inkomensschade bij onteigening, nadeelcompensatie of planschade
  • wat is de afkoopwaarde van een eeuwigdurend visrecht?
  • berekening van totaalschade door permanent verlies aan inkomen (verlies van exploitatiemogelijkheden; verkleining van het perceel).

De volgende bijzonderheden doen zich in een afkoopsituatie voor:

  • wijze van verwerking van de (soms zeer) lange loopduur
  • keuze van rente- of verdisconteringsvoet
  • op welke manier rekening te houden met inflatie en rendementsverlies.
onderbouwing van uw afkoopsom
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: