Vergoeding winstderving nadeelcompensatie en planschade

De Schadeaccountant is financieel deskundige op gebied van inkomensschade en winstderving. Hij treedt op voor zowel ondernemers als voor schadeadviescommissies.

In voorkomend geval wordt De Schadeaccountant benoemd als rechtbankdeskundige.

Nadeelcompensatie en planschade:

schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

  • door langdurige werkzaamheden, wegafsluitingen, stremmingen, verlies van vergunning (nadeelcompensatie)
  • als gevolg van planologische besluitvorming zoals omrijschade, verlies van exploitatiemogelijkheden (planschade).

De Schadeaccountant is nauw betrokken geweest bij het vaststellen van het financiële onderdeel van de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

quick scan schadevergoeding voor een deskundige blik op uw situatie
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: