schadestaatprocedure

Een afzonderlijke procedure waarin de omvang van de schade wordt vastgesteld.

Hiertoe is noodzakelijk dat in de hoofdprocedure

  • de aansprakelijkheid is vastgesteld
  • door de eisende partij ‘aannemelijk is gemaakt’ dat er schade is of zal worden geleden.

De Schadeaccountant richt zich in de hoofdprocedure op:

  • vaststellen aannemelijkheid schade
  • financieel zichtbaar maken causaliteit schadeoorzaak en schade

en in de schadestaatprocedure op het

  • vaststellen omvang van de schade (omvangscausaliteit)

zoals dat zo mooi heet: ‘op te maken bij staat’.

De Schadeaccountant treedt op als rechtbankdeskundige dan wel als partijdeskundige.

maak uw schade aannemelijk
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: