Schadestaatprocedure

In geval van wanprestatie of onrechtmatige daad kan de rechter bepalen dat in een afzonderlijke procedure, de schadestaatprocedure, de omvang van de schade wordt vastgesteld.

Hiertoe is noodzakelijk dat in de hoofdprocedure

  • de aansprakelijkheid is vastgesteld
  • door de eisende partij ‘aannemelijk is gemaakt’ dat er schade is of zal worden geleden.

De Schadeaccountant richt zich in de hoofdprocedure op:

  • vaststellen aannemelijkheid schade
  • financieel zichtbaar maken causaliteit schadeoorzaak en schade

en in de schadestaatprocedure op het

  • vaststellen omvang van de schade

zoals dat zo mooi heet: ‘op te maken bij staat’.

De Schadeaccountant treedt op als rechtbankdeskundige dan wel als partijdeskundige.

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: