omzetderving

Niet de omzetderving is schade, maar de derving van bruto winst bepaalt de schade.

Op deze bruto-winstderving moeten nog kostencorrecties toegepast worden, voor zover deze oorzakelijk verbonden zijn met het schadevoorval:

  • extra kosten komen in bijtelling
  • bespaarde kosten komen in aftrek.

 

klik op pdf: schadelast en relatie bruto-winst

Duidelijkheid omtrent het causale verband tussen schade en schade-oorzaak is voorwaarde voor vergoedbaarheid.
Het aantonen dan wel beoordelen van de aannemelijkheid van dit causale verband maakt een belangrijk deel uit van het werk van De Schadeaccountant.
een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: