Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie: vergoeding van onevenredige schade die het gevolg is van rechtmatig overheidsoptreden

 

Typerende schades nadeelcompensatie:

omzetschade door langdurige werkzaamheden (aanleg metro, stationsomgeving, kustverhoging),

schade door verlies vergunning,

schade door afsluiting van weg of brug, door wegvallen parkeergelegenheid;

al dan niet permanent verlies exploitatiemogelijkheden;

schade door autoluw maken van de verkeersomgeving;

investeringsschade (hogere kosten) door veranderingen in waterpeil;

schade door wijziging of intrekken van een vergunning.

 

Voorwaarden voor toepassing nadeelcompensatie:

  • er is sprake van een speciale last (de ondernemer of groep van ondernemingen wordt zwaarder dan andere vergelijkbare ondernemingen getroffen)
  • er is sprake van een abnormale last: de schade is voor wat betreft haar omvang abnormaal (uitstijgend boven het normaal maatschappelijk risico): dit betekent dat niet 100% van de schade wordt vergoed;
  • er bestaat een voldoende causaal verband tussen schade en rechtmatig overheidsoptreden
  • er is geen sprake van passieve dan wel actieve risico-aanvaarding
  • de ondernemer heeft zich voor zover mogelijk ingespannen om de schade te beperken.
een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: