Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie: vergoeding van onevenredige schade die het gevolg is van rechtmatig overheidsoptreden

 

Typerende schades nadeelcompensatie:

omzetschade door langdurige werkzaamheden (aanleg metro, stationsomgeving, kustverhoging),

schade door verlies vergunning,

schade door afsluiting van weg of brug, door wegvallen parkeergelegenheid;

al dan niet permanent verlies exploitatiemogelijkheden;

schade door autoluw maken van de verkeersomgeving;

investeringsschade (hogere kosten) door veranderingen in waterpeil;

schade door wijziging of intrekken van een vergunning.

 

Voorwaarden voor toepassing nadeelcompensatie:

  • er is sprake van een speciale last (de ondernemer of groep van ondernemingen wordt zwaarder dan andere vergelijkbare ondernemingen getroffen)
  • er is sprake van een abnormale last: de schade is voor wat betreft haar omvang abnormaal (uitstijgend boven het normaal maatschappelijk risico): dit betekent dat niet 100% van de schade wordt vergoed;
  • er bestaat een voldoende causaal verband tussen schade en rechtmatig overheidsoptreden
  • er is geen sprake van passieve dan wel actieve risico-aanvaarding
  • de ondernemer heeft zich voor zover mogelijk ingespannen om de schade te beperken.
een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: