winstderving of verlies ondernemingswaarde?

winstderving of verlies ondernemingswaarde?

Het berekenen van bedrijfsschade kent een tweetal benaderingen:

– de directe berekening op basis van winstderving (de ‘accounting methode’)

– de afgeleide berekening op basis van verlies aan ondernemingswaarde (de ‘economische methode’).

In het merendeel van de gevallen wordt de schade vastgesteld over de band van winstderving. Denk aan situaties van:

  • winstderving als gevolg van contractbreuk,
  • gevolgschade calamiteiten en tijdelijke verstoring toegankelijkheid bedrijfsomgeving,
  • gevolgschade wanprestatie (in dienstverlening, in toelevering productiekwaliteiten),
  • gevolgschade cybercriminaliteit,
  • en al die vele situaties waarin een efficiënte schadeberekening de gecompliceerde benadering via het economisch waardeverlies niet rechtvaardigt.

Toepassing van de economische schadeberekening ligt meer voor de hand in geval van:

  • verlies van waarde van een zelfstandig onderdeel van de onderneming of van de onderneming in totaliteit,
  • inbreuk intellectuele eigendom,
  • optreden reputatieschade,
  • schade na onrechtmatige vernietiging vergunning,
  • overige permanente of semi-permanente verliessituaties.

Ook een combinatie van de beide methoden is mogelijk en in veel gevallen ligt de keuze in berekeningsmethodiek ten principale open.

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: