SOLL en IST

De Nederlandse wet heeft als uitgangspunt een volledige schadevergoeding. Dit wordt gerealiseerd in het geval degene die de schade lijdt, met ontvangst van de schadevergoeding zoveel mogelijk in de situatie wordt gebracht waarin hij of zij zonder de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, zou hebben verkeerd.

IST staat voor de (financiële) situatie waarin de schadelijdende verkeert na het schadevoorval.

SOLL staat gelijk aan de (financiële) situatie waarin de schadelijdende zou hebben verkeerd, het schadevoorval ‘weggedacht’.

Het verschil tussen IST en SOLL is de schade.

In bepaalde gevallen kan ook het verlies van een kans als schade worden aangemerkt.

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: