wanprestatie

Voorbeelden schade uit wanprestatie

  • niet deugdelijke of te late levering van goederen of bedrijfsmiddelen
  • schade door ontbinding transportovereenkomst wegens wanprestatie
  • gevolgschade besluitvorming door onjuist deskundigenadvies.

Wanprestatie: indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.

Vereisten voor wanprestatie:

  • toerekenbare tekortkoming (dus geen overmacht)
  • schade (achteruitgang in vermogenspositie de wanprestatie ‘weggedacht’)
  • causaal verband (schade is veroorzaakt door de wanprestatie)
  • schuldenaar is in verzuim (tenzij nakoming blijvend onmogelijk is).
maak uw schade inzichtelijk
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: