onrechtmatige daad

Voorbeelden schade uit onrechtmatige daad:

 • exploitatieschade door diefstal bedrijfsgegevens
 • gebruik maken van ongerechtvaardige productclaims
 • onrechtmatig kopiëren van productstyles
 • brandstichting met stagnatie van de bedrijfsvoering tot gevolg
 • veroorzaken reputatieschade met verlies omzet en ondernemingswaarde
 • kosten door onrechtmatige gelegd derdenbeslag.

Schade door onrechtmatige daad, voor zover die aan de pleger kan worden toegerekend.

Vereisten voor vergoedbaarheid:

 • onrechtmatigheid van de daad (inbreuk op recht, doen/nalaten in strijd met wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt) +
 • toerekenbaarheid +
 • schade +
 • causaal verband tussen onrechtmatige daad en schade +
 • relativiteit (geschonden norm strekt tot bescherming tegen schade).

 

bewijs uw schade
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: