vaststellen afkoopsom

De afkoopsom is het bedrag inééns waarmee een toekomstige verplichting of een reeks toekomstige betalingen vergoed wordt.

In de loop der jaren heeft De Schadeaccountant een bijzondere en unieke expertise opgebouwd op gebied van de afkoop van langdurige verplichtingen en de waardebepaling in het kader van de vernietiging van infrastructurele werken.

Voorbeeldsituaties:

  • overgang van langdurige beheer- en onderhoudsverplichtingen
  • gekapitaliseerde inkomensschade onteigening, nadeelcompensatie of planschade
  • afkoop toekomstige onderhoudsverplichting
  • afkoop eeuwigdurende visrecht
  • schade door permanent verlies aan  inkomens (verlies exploitatiemogelijkheden; verkleining perceel).

Kenmerkend zijn de volgende elementen:

  • de (soms zeer lange) lange loopduur
  • welke verdisconteringsvoet te hanteren?
  • verwerking van  inflatie en rendementsverlies.

 

gedegen onderbouwing van uw afkoopsom
Over De Schadeaccountant
'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: