Productieschade

In het geval van een verzekerde bedrijfsschade, dient de verzekerde op voorhand de keuze te maken of de schade op basis van omzet- dan wel productiederving zal worden vastgesteld.

Eventuele extra kosten die gemaakt worden om een productieverlies in te halen zijn als schade aan te merken, tenzij deze kosten hoger zijn dan de bate is.

De Schadeaccountant is in de loop der jaren o.m. als verzekeringsexpert betrokken geweest bij verschillende, waaronder zeer omvangrijke, productieschades.

 

 

een deskundig oog op uw bedrijfsschade
Over De Schadeaccountant
Voor expertise bedrijfsschade en zuivere vermogensschade van hoge kwaliteit.

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: