vergoeding nadeelcompensatie en planschade

De Schadeaccountant is financieel deskundige op gebied van inkomensschade en winstderving en treedt op voor overheid als ondernemer en als lid van de schadeadviescommissie:

  • financiële deskundigheid schadebegroting
  • onderzoek causaliteit overheidshandelen en schade.
In voorkomend geval treedt De Schadeaccountant op als rechtbankdeskundige.

Nadeelcompensatie en planschade:

schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

  • door langdurige werkzaamheden, wegafsluitingen, stremmingen, verlies van vergunning (nadeelcompensatie)
  • als gevolg van planologische besluitvorming zoals omrijschade, verlies van exploitatiemogelijkheden (planschade).

 

 

quick scan schadevergoeding voor een deskundige blik op uw situatie
Over De Schadeaccountant

'De Schadeaccountant': alias drs Toine van Os RA, registeraccountant en bedrijfseconoom, onafhankelijk expert bedrijfsschade’

Contact
Oudshoornseweg 9
2401 LA Alphen aan den Rijn

 

Telefoon: 0172 - 579.171
E-mail: